Aktuellt

Vad, var, när, hur?

Motionera med Diabetes

Diabetesföreningen deltar i Kuntovitonen (5km) i Åbo i maj 2018. Gemensam löpträning inleds i Centralparken i Pargas to 1.3.2018 kl.18.00. Vi tränar tillsammans varannan torsdag fram till loppet 26.5.2018. Man behöver inte delta i loppet fast man kommer med på träningarna. Öppet för alla! Kontakta Maria Johansson (mjohanss83@gmail.com) för mer info.

Vårmöte

Medlemmarna i Diabetesföreningen i Åboland r.f. kallas till stadgeenligt vårmöte lö 24.3 kl. 14 i Pargas Seniorhems möteslokal på Vapparvägen 9. Föreningen bjuder på kaffe och kaka 30-års jubiléet till ära. Välkomna!