Familjeklubben

Uppdateras senare.

Bowling

Onsdagar kl. 13.00. Kontakta Ritva-Leena Ehrnström för mer information.

Vårmöte

Uppdateras senare.

Konditionssalen

Pargas Fysiotjänst, Parsbyvägen 4. Grupp 1 börjar torsdagen den 11 januari 2018 kl. 12.30, och grupp 2 samma dag kl. 14.00. Båda grupperna 15 veckor t.o.m. 19.4.2018.
Nya deltagare ryms med, kontakta Maria Johansson. Tidigare deltagare behöver inte anmäla sig. De som inte längre deltar, vänligen meddela Maria Johansson, som också ger nämare information om aktiviteterna.

Vattengymnastik

Grupp 1 börjar tisdagen den 9 januari 2018 kl. 13.00 med Marjo Paavola som dragare. Grupp 2 börjar fredagen den 12 januari 2018 kl. 13.00 med Katja Shadbolt som dragare. Kontakta Maria Johansson för mer information.
Copyright © 2016 Diabetesföreningen i Åboland. Frågor gällande webbsidan kan skickas till ddf@dumdumfilm.fi. DumDumFilm